การทำแผนประกอบคำสารภาพมีประโยชน์ต่อการดำเนินคดีอย่างไร ?

+6 votes
42 views
asked Jul 18, 2014 in คำถามอื่น ๆ by ครูแก่ (790,650 points)
เห็นบางครั้งก็ยุ่งยากวุ่นวายน่าดูชม

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+2 votes
answered Jul 18, 2014 by Jasmine (236,650 points)

การทำแผน เพื่อเป็นการยืนยันคำให้การของจำเลยประกอบสำนวนส่งอัยการ ศาลคะ

+2 votes
answered Jul 18, 2014 by Pa-Mok (914,000 points)
มีผลต่อรูปคดี เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย  คือฝ่ายโจทย์ - ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา.
+2 votes
answered Jul 19, 2014 by Cmajer7 (255,670 points)
เพ่ือจะให้คดีน้ันๆชัดเจนย่ิงข้ึนและวิเคราะห์ได้ง่ายและท่ีสำคัญจะได้ระบุโทษได้ถูกว่าจะให้ได้รับโทษหนักเบาแค่ไหน...
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...