ถ้า โทษประหารจะนํามาใช้กับคดีข่มขืน > นิติวิทยาศาสตร์. < จะสามารถแยก > การข่มขืน. การสมยอม. < ได้มั๊ย ?

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+3 votes
answered Jul 18, 2014 by JNS (511,530 points)
selected Feb 10, 2015 by Pa-Mok
 
Best answer
หากจะพิสูจน์ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์
คงทำโดยหลักการแบบแผนมีหลักฐาน
จากร่องรอย..ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อกันมา
....และถ้าหากคดีข่มขืนหรือการสมยอม
ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกรณีศึกษาใหม่ๆ
นิติวิททยาศาสตร์ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับ!!

อย่าลืมว่าสิ่งใหม่ๆที่คิดขึ้นก็ล้วนมาจาก
สมองมนุษย์ทั้งนั้น

ใครจะไปรู้ว่ามนุษย์ก็สามารถคิดวิธีสมยอม
ให้เป็นกรณีศึกษาก็ได้...จริงไหมครับ.!!.
+2 votes
answered Jul 18, 2014 by ฉันเอง (10,120 points)
กรณี ทะเลาะกัน แล้วสาวมาฟ้องว่าข่มขืน

ผู้ชายก็ตายหมดโลกพอดี
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...