อบายมุข ๖ ข้อใดทำให้เกิดผลเสียหายมากที่สุด ?

+9 votes
89 views
asked Jul 1, 2014 in ศาสนา by Miscellanous (129,060 points)
ก. ดื่มน้ำเมา                ข. เที่ยวกลางคืน

   ค. คบคนชั่วเป็นมิตร     ง. เล่นการพนัน

Please log in or register to answer this question.

8 Answers

+7 votes
answered Jul 1, 2014 by CallMe_JK (376,460 points)
selected Jul 1, 2014 by Miscellanous
 
Best answer

คบคนชั่วเป็นมิตร

พอคนชั่วพาไปดื่มเหล้า

พอคนชั่วพาไปเที่ยวกลางคืน

พอคนชั่วพาไปเล่นการพนัน

คนเราก็เลย ชั่วตามเพื่อนชั่วๆ  หรือจริงๆ สันดานชั่วเลยคบกันได้ ก็ไม่รู้ค่ะ

 

สรุป คบใครให้ดูดีๆ

+5 votes
answered Jul 1, 2014 by Jasmine (236,650 points)
เล่นการพนันคะ
commented Jul 1, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
ตามตำราก็ว่า คบคนชั่ว
แต่ มันจะสู้ การพนันได้หรือ
ในชีวิตจริง เห็นมา ๒ คน การพนันทำให้ลูกเศรษฐีตระกูลดังสูญเสียเงินทองทรัพย์สมบัติของพ่อแม่(ย้ำว่ามรดกไม่ใช่หาได้เอง)
เสียไปคนละ ๓๐๐ ล้านบาทเพราะบ่อนคาสิโน
เล่นการพนัน เสียหายยิ่งกว่าไฟไหม้บ้าน ๑๐ ครั้ง
+5 votes
answered Jul 1, 2014 by Cmajer7 (255,670 points)
คิดว่าผลเสียพอๆกันทุกข้อนะครับ
+5 votes
answered Jul 1, 2014 by บัณ บัณจัง (29,860 points)
ดื่มน้ำเมา พาผิดศิลได้ทุกข้อเลยค่ะ
+4 votes
answered Jul 1, 2014 by ฤดูที่เปลี่ยนไป (137,100 points)

สำหรับดิฉันนะ ดื่มน้ำเมาค่ะ .. ลองถ้าดื่มจนไร้สติ .. ศีล ๕ ข้อ ก็จะไม่เหลือเลย

เมาแล้วขาดสติ ดูไม่เป็นผู้เป็นคน (ข้อ ๕) .. คิดแต่เรื่องกามระคะ ใครเป็นที่ระบายได้ เอาหมด จนเกิดลอบคิดมีชู้กับลูกเมียเขา (ข้อ ๓) .. แล้วคิดกาลไกล สร้างเรื่องโกหก เพื่อปกปิดเรื่องตนเอง (ข้อ ๒) .. พยายามหาเงิน เพื่อปรนเปรอตัวเอง จนต้องลักเล็กขโมยน้อย (ข้อ ๒) .. เมื่อไม่ได้ดั่งใจขาดจิตสำนึก ก็คิดฆ่ากัน (ข้อ ๑)

ดื่มน้ำเมา จะทำให้ผลการกระทำนั้นเกิดต่อเนื่องกับศีล ๕ ข้อ .. ในทุกข้อเลยค่ะ

+4 votes
answered Jul 2, 2014 by Pa-Mok (912,850 points)
จากเลวสูงสุด  เลวตํ่าสุด.

1. เล่นการพนัน.

2. การดื่มนํ้าเมา.

3. คบคนชั่วเป็นมิตร.

4. เที่ยวกลางคืน.
+4 votes
answered Jul 2, 2014 by โจ๊ก พิเศษ (116,440 points)
ผมว่าทั้งหมดก็เสียหายแล้ว แต่ ค.นี่เด็นชัดสุดครับ
+2 votes
answered Aug 21, 2014 by Light (300,080 points)
ดื่มน้ำเมาค่ะ ทำลายระบบร่างกายโดยตรง ดื่มมากขาดสติและมีความต้องการทางเพศสูงขึ้นมีผลขาดการยับยั้งก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายจากเพศสัมพันธ์และอื่นๆตามมา และก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ....ชีวิตสำคัญ ทำให้เราได้เพิ่มกรรมดี
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...