การบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมีลักษณะอย่างไร ?

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+2 votes
answered Jul 22, 2016 by Pa-Mok (913,200 points)
selected Aug 2, 2016 by ครูแก่
 
Best answer

เช่นว่า.. >>>

>  จัดบริการ. รักษาทางด้านสุขภาพร่างกาย-จิตใจ – ฟื้นฟู  ที่มีความครอบคลุม   หลัง-ก่อนการบำบัดรักษา.

>  จัดบริการ.  ด้านยา ตั้งแต่การจัดหายา การจ่ายยา และการให้ความรู้การใช้ยาต่างๆ.

>  จัดบริการ.  ในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในระดับบุคคล-ครอบครัว-ชุมชน การฉีดวัคซีนต่างๆ  รวมถึง การป้องกันโรคติดต่อ ทุกชนิด.

>  จัดบริการ.  ให้มีอาคารสถานที่-บุคลาการ-แพทย์-เครื่องมือ ฯ.  ที่มีประสิทธิภาพ-ทันสมัย ฯ.ที่เหมาะสม พอแก่ความต้องการของประชาชน ในแต่ละชุมชน-ท้องที่นั้นๆ

>  จัดบริการ.  ให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ให้บริการแก่ประชาชน  ในชนบทที่อยู่ห่างไกล-ไม่สามารถเดินทางมารับการรักษาได้.

>  จัดบริการ.  ให้มีการบริการฟรีในด้านต่างๆ  แก่ ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-คนจน-ผู้ที่มีรายได้น้อยฯ. 

+3 votes
answered Jul 21, 2016 by say (49,490 points)
ยุง -- จากที่พบเห็นเป็นบริการฉีดพ่นไล่ยุงอย่างได้ผล
ทำให้ยุงน้อย ผลพลอยได้คือ แมลงสาบตาย
แมลงสาบไม่เห็นนานแล้ว
ได้ทราบว่ายุงสามารถบินจากไกล ๆ เป็นกิโลเมตรด้วย
มีการติดตามดูแบบสุ่มตามบ้านและประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกันไข้เลือดออก
เรื่องอื่น ๆ ไว้ให้สมาชิกที่สนใจเข้ามาตอบบ้าง
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...