เหตุผลของการออกจากบ้านของคุณ เป็นไปเพื่อสาระหรือบันเทิงมากกว่า ?

+4 votes
35 views

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+3 votes
answered May 11, 2016 by ดาวสุข (17,360 points)
selected Jun 3, 2016 by ครูแก่
 
Best answer
สาระ ล้วนๆ มากกว่าเลย ค่ะ ....ออกจากบ้านเพื่อสาระที่จะมาเรียนต่อ  แล้วก็ทำงานต่อเลย  

กลายเป็นบ้าน หลังใหม่ไปแล้ว เพราะกลืนกินชีวิตมากกว่า  ครึ่งชีวิตแล้วค่ะ.....

เคยคิดกลับ  แต่ทำไม่ได้ เพราะพื้นฐานชีวิต สังคม  งาน  เพื่อนฝูง  ถูกวางไว้ที่นี่แล้ว ไม่อยากเริ่มใหม่
+4 votes
answered Apr 30, 2016 by Pa-Mok (914,000 points)

อืม.. แบบว่า.. ในกรณีของผม

ขอเรียกว่า..  จากบ้าน.. การจากบ้าน

ผม.. จำต้องจากบ้าน  เพราะ.. พ่อ-แม่  ต้องการให้ไปเรียนต่อ

ด้วยเหตุผล.. เพื่ออนาคต.. เพื่อการเรียนรู้.. เพื่อประสบการณ์ต่างๆ ของชีวิต

ซึ่งจะหาได้ไม่ง่ายนักในชีวิตของคนเรา

เพราะ.. การเรียนรู้+ประสบการต่างๆที่ได้รับนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราในอนาคตทุกๆด้าน 

ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน  หรือชีวิตส่วนตัว

ฉะนั้น.. การจากบ้านของผม  จึงเป็นไปในแบบ  ที่มีสาระ  มีประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตในทุกวันนี้

ส่วนในแบบ.. การบันเทิงนั้น  มันเป็นผลพลอยได้  ที่ได้รับแบ่งปันมาจากเวลาที่นอกเหนือจาก ที่ได้รับสาระมาแล้ว.

*** หมายเหตุ.

การจากบ้านของผม  ตั้งใจว่าจะจากไปไม่นาน  เมื่อเรียนจบแล้วก็จะกลับ.

     แต่เหตุการณ์ที่เป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่  

 เพราะ.. เรียนจบแล้ว  ก็อยู่อย่างถาวรเลย 

ด้วยสาเหตุที่ว่า  ในถิ่นที่อยู่นั้น  มีทั้งสาระ  และบันเทิง เพียบพร้อมมากมาย.

มีความเป็นอยู่ที่อิสระ  ก้าวหน้าในแทบทุกด้าน.

มีสิทธิเสรีภาพ  ทางความคิด  ทางการแสดงออก  ทางการพูด. ( ในขอบเขตของกฎหมาย )

มีสิทธิมนุษยชนที่มีกฎหมายรองรับ.

มีความเสมอภาคในทุกๆด้าน ของสังคม-ชีวิตความเป็นอยู่+สวัสดิการที่ดี.

image

image

+4 votes
answered May 1, 2016 by 3D (4,890 points)
วันปกติ ถ้าออกจากบ้านก็คือไปทำงาน มันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่า ถ้าวันหยุด ออกจากบ้านเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับครู สบายดีนะครับ
commented May 2, 2016 by ครูแก่ (790,650 points)
ครับ
หวังว่าคงสบายดีเช่นกัน
+2 votes
answered May 11, 2016 by JNS (511,530 points)
สาระมากกว่าเลยครับครู
ส่วนบันเทิงแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ครับ..
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...