คนที่คุณแคร์มากที่สุดคือใคร ?

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+3 votes
answered Sep 1, 2015 by Pa-Mok (913,500 points)
selected Sep 11, 2015 by ครูแก่
 
Best answer

จากที่มีการบันทึก.........

ตามหลักของจิตวิทยา ฯ.

มนุษย์ ที่ปรกติดีทุกคน รวมทั้งสัตว์ด้วย

ย่อมจะต้องรัก-หวงแหน + แคร์ทุกสิ่ง-ทุกอย่าง ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นร่างกายของตัวเองทั้งหมด เหนือสิ่งอื่นใด ก่อนอื่น  ด้วยกันทั้งนั้น  หามีผู้ใดปฎิเสธไม่  แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉาน.

+3 votes
answered Aug 25, 2015 by CallMe_JK (376,460 points)
คนที่สำคัย และเค้าแคร์เรา

 

คนสนิทหน่ะค่ะ จะครอบครัว ตัวเอง

 

เพื่อน และคนที่รเาให้ใจ เราเปิดใจด้วย

 

มันเลยเจ็บง่ายๆ เพราะเราแคร์เค้า แค่เค้าเปลี่ยนไปนิด ก็เสียใจง่ายกว่าคนที่เราไม่แล
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...