วันๆ คุณต้องเดินทางไป-กลับไกลแค่ไหนกันบ้าง ?

+5 votes
40 views

Please log in or register to answer this question.

5 Answers

+4 votes
answered Nov 28, 2014 by Cmajer7 (255,670 points)
selected Dec 2, 2014 by ครูแก่
 
Best answer
ไม่ไกลครับแค่ห้าหกป้ายรถเมล์บางวันน่ังรถบางวันก็เดินครับได้ออกกำลังกายด้วยเปล่ียนบรรยากาศได้เห็นผู้คนมากมายหลากหลายท่ีด้ินรนขนขวายเดินสวนกันขวักไขว่เพ่ือดิ้นรนหากินซ่ึงเราก็เป็นหน่ึงในน้ันชีวิตท่ีต้องดิ้นรนครับผม...
+3 votes
answered Nov 28, 2014 by Light (300,080 points)
ประมาณ 40 เมตรไปกลับที่พักค่ะ 55
+3 votes
answered Nov 28, 2014 by CallMe_JK (376,460 points)
จากบ้าน ไกลจากที่ทำงาน ข้าม จังหวัดเลยค่ะ

นั่งรถตู้ กินเวลา 1 ชม ครึ่ง ค่ะ ต่อขา
+3 votes
answered Nov 28, 2014 by JNS (511,530 points)
ไม่ไกลเลยครับ..
ประมาณ5ก.ม.ทุกวันครับ^^
+1 vote
answered Nov 29, 2014 by Pa-Mok (913,500 points)
เดินทาง..ไป-กลับ ประมาณเกือบ 50 ไมล์ครับ.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...