อารมณ์สุนทรีย์ของท่าน เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

+5 votes
136 views

Please log in or register to answer this question.

6 Answers

+3 votes
answered Oct 31, 2014 by Toddy palm (6,910 points)
selected Nov 2, 2014 by ครูแก่
 
Best answer
ตอนอารมณ์ อย่าง เคลียร์งานจบ แก้ปัญหาแล้ว

อารมณ์สุนทรีย์ลัลลา มาเลย
+4 votes
answered Oct 30, 2014 by Miscellanous (129,060 points)

เพื่อนอารมณ์ดี เคลิ้มๆแล้วแจกเงินเชียร์เบีย

 

 

 

+5 votes
answered Oct 30, 2014 by อัศวิน (136,440 points)
จากอารมณ์ที่อยากมีความสุขครับ หรือ จากจิตวิญญาณ ที่รัก ศิลป ดนตรี และวรรณกรรมครับ
+3 votes
answered Oct 31, 2014 by Pa-Mok (913,800 points)
ถ่ายทอดจากคําจํากัดความที่ได้มีการบันทึกไว้....>

>   เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ..เกิดความปราถนา  ความซาบซึ้งขึ้นในจิตใจของตัวเรา  เช่น..>

>   สิ่งที่เห็น-สิ่งที่ได้ยิน....ทําให้เกิดความพอใจ  หรือที่เรียกว่า  เจริญหู - เจริญตา.

>   สิ่งที่สามารถรับรู้ได้..จากประสาทสัมผัส  ก็จะเกิด อาการรับรู้ทางอารมณ์   ที่เกิด

      ความปิติยินดี  เกิดความสุข+ความเพลิดเพลิน  จากสิ่งที่ได้รับรู้นั้น.
+4 votes
answered Oct 31, 2014 by Cmajer7 (255,670 points)
เกิดข้ึนได้ก็ตอนฟังเพลง.ดูบอล.เล่นดนตรีอะไรทำนองน้ันครับ...
+3 votes
answered Oct 31, 2014 by CallMe_JK (376,460 points)
เกิดจาก รักในสิ่งที่ทำ  และชอบในสิ่งที่ทำ

ดุหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ มันคือ สุนทรีในชีวิตค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...