เพลงกราวกีฬา ให้ความรู้สึกแก่ผู้ร้องและผู้ฟังอย่างไร ?

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+3 votes
answered Sep 4, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
selected Sep 5, 2014 by ครูแก่
 
Best answer
จิตใจฮึกเหิม รู้แพ้รู้ชนะรู้ให้อภัย สำคัญที่สุดเกิดความสามัคคียิ่งกว่าจะมุ่งได้ชื่อว่าชนะ
+1 vote
answered Sep 5, 2014 by Pa-Mok (913,200 points)
ให้รู้จักว่า..กีฬาคืออะไร ?

              มีความสําคัญต่อเยาวชน และประเทศอย่างไร ?
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...