คำพิพากษา > คดีหมายเลขดำที่ - แดงที่. < คืออะไร ? แตกต่างกันอย่างไร ?

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

+3 votes
answered Aug 29, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
selected Sep 12, 2014 by Pa-Mok
 
Best answer

ขออธิบายอย่างง่ายพอเข้าใจ

ในคดีเดียวกัน ระหว่างโจทก์(ผู้ฟ้อง/ผู้ร้อง) และจำเลย(ผู้ถูกฟ้องแก้คำฟ้อง)

คดีหมายเลขดำที่.. คือคดีที่คู่ความอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการต่อสู้คดีต่อศาล

จะเปลี่ยนเลขที่คดีเมื่อ

คดีหมายเลขแดงที่.. คือคดีที่ศาลทำคำพิพากษาและตัดสินคดีแล้วได้อ่านให้คู่ความทราบ

commented Aug 29, 2014 by Pa-Mok (913,800 points)
ขอบคุณครับ.
สั้น+เข้าใจได้ดีครีบ.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...